Pensioenen / Lijfrente

Pensioenen en lijfrente zijn begrippen die veelal door elkaar gebruikt worden. Er zijn veel overlappingen maar ook wezenlijke verschillen.
 
Bij pensioenen moet sprake zijn van een werkgever-werknemers verhouding. Lijfrente is een persoonlijke aangelegenheid om bijvoorbeeld tekorten - die men heeft in de pensioenopbouw - op vrijwillige wijze aan te vullen.

Uit onderzoek is gebleken dat velen in Nederland niet of nauwelijks weten hoe hun persoonlijke pensioen is geregeld en zich daar pas in gaan verdiepen als de pensioenleeftijd in beeld komt. Op dat moment is het echter vaak te laat om nog adequate maatregelen te nemen.
Tevens is gebleken dat u vaak denkt dat pensioen uitsluitend een oudedagsvoorziening is, terwijl ook een partnerpensioen, een wezenpensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen en een prepensioenregeling deel uit kunnen maken van uw pensioenregeling.
 
-  Bouwt u zelf pensioen op?
-  Zo ja, waar worden uw pensioenen opgebouwd?
-  Wat kost u deze regeling? En wat levert dit op?
-  Is deze regeling voldoende om straks te kunnen blijven leven zoals u nu gewend bent?
-  Is deze regeling voldoende om eerder te kunnen stoppen met werken?
-  Blijven uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter als u overlijdt?
-  Wat wordt uw inkomen als u arbeidsongeschikt wordt?
-  Wat gebeurt er met uw pensioen indien u werkloos wordt, van baan veranderd, minder gaat werken of juist meer gaat verdienen?
 
Indien u op deze vragen het antwoord kunt geven heeft u een goed beeld van uw persoonlijke pensioen, indien dit niet het geval is, maar u bent wel geïnteresseerd in de antwoorden, kan een gesprek met onze pensioenadviseur verhelderend werken. Graag geven wij u een second opinion m.b.t. uw pensioenregeling.
 
Interesse? Neem contact met ons op:
Bel: 0113 – 222516 of  reageer via het contactformulier op deze site.